wywalać – wywalić pieniądze [i syn.]


wywalać – wywalić pieniądze [i syn.]
wywalać – wywalić pieniądze [i syn.] {{/stl_13}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'wydawać na coś jakąś (zwykle dużą) sumę pieniędzy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wywaliłem na to mnóstwo pieniędzy, ale mi się zwróciły. Wywalić forsę na wesele. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • pieniądz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. a; lm D. niędzy, N. pieniądzniędzmi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}ekon. {{/stl 8}}{{stl 7}} powszechny i stały ekwiwalent towarów, miernik wartości i środek wymiany wszystkich …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • forsa — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. forsasie, blm, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} pieniądze : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć grubą forsę. Krucho z forsą. Czekać na forsę. <fr.>{{/stl 10}}{{stl 18}}ZOB. {{/stl 18}}{{stl 10}}być przy forsie; gruba forsa;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień